Avis Legal

El contingut del web de C.N.VILASSAR DE MAR, té per objecte informar de les activitats, productes i serveis de C.N.VILASSAR DE MAR, la oferta i prestació dels mateixos d’acord amb els termes i condicions i facilitar la operativa dels clients.

C.N.VILASSAR DE MAR és titular dels drets de propietat intel·lectual, o disposa dels permisos necessaris per a utilitzar-los, de imatges, textos, dissenys, animacions o qualsevol altre contingut o element d’aquest web i, per tant queda prohibida la reproducció, distribució, comunicació pública i transformació d’aquests elements.
C.N.VILASSAR DE MAR no acceptarà cap responsabilitat que es pugui derivar d’una mala utilització dels continguts del web i es reserva el dret d’actualitzar-los quan ho cregui oportú, d’eliminar-los o d’impedir-hi l’accés, de manera provisional o definitiva.

C.N.VILASSAR DE MAR no es responsabilitza de la informació continguda en altres webs a les quals es pugui accedir mitjançant enllaços (links) o cercadors del web de C.N.VILASSAR DE MAR. La presència d’enllaços (links) en el web de C.N.VILASSAR DE MAR té una finalitat merament informativa i, en cap cas són suggerències, invitacions o recomanacions dels mateixos.

Els productes i serveis que C.N.VILASSAR DE MAR ofereix en aquest web, poden ser sol·licitats i/o contractats on-line pels clients, mitjançant la utilització d’un sistema de claus d’accés i codis que l’empresa els facilitarà perquè s’identifiquin de manera inequívoca.

C.N.VILASSAR DE MAR garanteix la confidencialitat de les dades de caràcter personal dels usuaris i el tractament automatitzat d’aquestes, d’acord amb la legislació sobre protecció de dades de caràcter personal, la Clàusula de Protecció de Dades i la Política de Privacitat.

Condicions de contractació

El present acord regula les condicions generals de compra i reserva dels diversos serveis oferts en la present pàgina web per CLUB NÀUTIC VILASSAR DE MAR amb NIF núm. B86378692 i domicili en c/ Canonge Almera 32, platja de (08340) Vilassar de Mar (BARCELONA).

El CLIENT en el moment que completa el procés de registre, i contracta algun dels nostres serveis, accepta i se sotmet expressament a les clàusules especificades a continuació, així com a les condicions d’accés i ús del nostre portal i la seva política de privacitat, accessibles a través de l’enllaç “Avisos Legals”.

El CLIENT reconeix disposar de capacitat legal suficient per a obligar-se contractualment.

El contracte actual està permanentment accessible en els avisos legals de la nostra pàgina web.

IMPORTANT: En prémer el botó “Comprar” vostè consent expressament que el servei objecte del present contracte iniciï la seva prestació dins del període legal de desistiment (14 dies) pel que, d’acord amb l’article 103.d i 108.3 del Reial decret Legislatiu 1/2007, de 16 de Novembre, de Defensa dels Consumidors i Usuaris, quan el servei hagi estat prestat totalment perdrà el seu dret al desistiment i, quan el servei hagi estat prestat parcialment, en cas de desistiment, haurà d’abonar la part proporcional.

 

1. PREUS I IMPOSTOS

En contraprestació pel servei contractat, el CLIENT accepta pagar expressament a CLUB NÀUTIC VILASSAR DE MAR les quantitats especificades en el moment de la compra o reserva en la relació de preus establertes en la web https://www.cnvilassar.com/ per als serveis triats.

Els serveis que s’ofereixen en aquesta web estan exclosos de l’Impost del Valor Afegit (IVA). En cas que un servei específic no estigui exempt de l’IVA, s’especificarà en la descripció i apareixerà en el desglossament final abans de realitzar la compra o reserva.

Una vegada finalitzada la selecció de serveis i de manera prèvia a la confirmació de la comanda i abans de conducta al pagament d’aquest, en pantalla apareixerà el preu final de la compra o reserva que inclourà l’IVA (Impost sobre el Valor Afegit), les despeses de gestió, si procedeixen, que es reflectiran en l’ordre de comanda en el moment d’efectuar la compra o reserva i en la factura.

No s’inclou tot allò que no aparegui especificat en la descripció com inclòs.

 

2. PROCEDIMENT DE COMPRA I RESERVA

A través d’aquesta pàgina web solament podran ser realitzats comandes per persones físiques majors de 14 anys o l’edat mínima establerta per la legislació de protecció de dades i societats.

A la pàgina web es detallen tots els nostres serveis de manera individualitzada. El procediment per efectuar i gestionar la compra o reserva es va indicant a la pàgina web i només han de seguir-se els següents passos:

 1. Triar el servei que desitgi adquirir.
 2. En seleccionar un servei podrà ser afegit a la Cistella de la Compra i podrà triar entre seguir comprant o tramitar la comanda.
 3. Per tramitar la comanda, si és la primera vegada que accedeix al nostre portal, cal emplenar un formulari de registre amb les seves dades personals i crear un compte personal com a usuari. Completat aquest pas rebrà, en el correu electrònic que hagi indicat, la confirmació que el registre s’ha realitzat correctament. En cas que sigui un usuari ja registrat, per continuar amb el procés de compra bastarà que introdueixi el nom d’usuari i contrasenya que va generar en la primera compra. El codi d’usuari i la contrasenya són personals i corresponen a la persona que va efectuar el procés de registre, qui és responsable exclusiu la seva custòdia. A través del seu compte podrà gestionar la informació que disposem i modificar o actualitzar les seves dades.
 4. A continuació, es procedirà a la verificació de la comanda on es detallen un a un els articles seleccionats i es calcula el preu total.
 5. Així mateix, serà necessari indicar les adreces de facturació i lliurament de la compra realitzada. Serà possible indicar una adreça única per a la facturació i el lliurament.
 6. Una vegada tramitat el procés, serà necessari marcar de manera prèvia una casella de verificació de lectura i acceptació els termes i condicions de venda.
 7. A la pàgina web se li facilitaran els mecanismes perquè pugui efectuar-se el pagament en funció del sistema triat en cada cas.
 8. Una vegada introduïdes les dades per al pagament, haurà de confirmar la comanda prement el botó ”Comprar”.
 9. Una vegada premut el botó “Comprar” es procedirà a l’enviament mitjançant correu electrònic de les claus d’accés o informació necessària per accedir al servei.

El CLIENT es dóna per informat que les fotografies i descripcions dels serveis a la pàgina web són una imatge aproximada dels productes i serveis oferts pel que és possible que puguin diferir de l’original. Les descripcions i il·lustracions dels serveis oferts a través de la present pàgina web es realitzen merament a títol informatiu.

 

3. DISPONIBILITAT I ENTREGA

Els serveis oferts per CLUB NÀUTIC VILASSAR DE MAR es troben disponibles per a la seva compra o reserva a qualsevol part del món.

Les comandes es processaran una vegada s’hagi rebut correctament el pagament.

Amb l’objecte que a tot moment estigui informat de la gestió de la seva compra, rebrà per correu electrònic un avís de la confirmació de la seva comanda i del pagament.

 

4. PAGAMENT I PERÍODES DE PAGAMENT

S’accepta les següents formes de pagament:

– Targeta de Crèdit i Dèbit: La transacció es realitza connectant directament amb l’entitat bancària CaixaBank, S.A. (La Caixa) a través de la seva passarel·la de pagament.

– Transferència bancària: realitzant un ingrés de l’import total de la compra en el compte corrent que se li indica.

– Deute en compte: Si el soci té habilitat un compte i escull aquest mètode de pagament, se li imputarà directament del saldo que disposi al seu compte (especificar si existeix possibilitat de mètode mixt). Mètode de pagament només acceptat per socis.

 

Una vegada realitzat el pagament, rebrà un correu electrònic de confirmació del mateix.

CLUB NÀUTIC VILASSAR DE MAR no té coneixement de les dades referents a la seva targeta de crèdit. Tots els nostres sistemes de pagament són totalment segurs.

Els pagaments són previs al lliurament del servei, per la qual cosa CLUB NÀUTIC VILASSAR DE MAR no proporcionarà el servei sol·licitat fins al moment en què hagi rebut el pagament del mateix. CLUB NÀUTIC VILASSAR DE MAR es reserva el dret a cancel·lar temporal o definitivament els serveis prestats, davant qualsevol incidència en matèria de cobrament dels mateixos.

 

5. FACTURES

En realitzar el pagament corresponent, el CLIENT  podrà descarregar-se la Factura de la seva compta en format PDF a l’àrea d’usuari.

En cas de voler obtenir una factura a nom de la seva empresa ha de posar-se en contacte amb atenció al client (cnvm@cnvilassar.com) per poder facilitar les dades fiscals necessàries.

El CLIENT és responsable de la confirmació de la recepció de les notificacions i de posar en el nostre coneixement qualsevol modificació sobre les seves dades, quedant CLUB NÀUTIC VILASSAR DE MAR exonerat de qualsevol responsabilitat derivada per aquesta circumstància.

 

6. GARANTIA

A CLUB NÀUTIC VILASSAR DE MAR ens esforcem per facilitar serveis de la màxima qualitat, encara que, donada la naturalesa dels mateixos, no podem oferir una garantia de satisfacció. En cas que, per qualsevol motiu, no rebi el servei correctament, haurà de comunicar-nos-ho el més aviat possible, indicant-nos la incidència que intentarem, si es verifica l’error, esmenar-la el més aviat possible.

 

7. DEVOLUCIONS

Donada la naturalesa del servei objecte del present contracte no és possible efectuar devolucions.

Només es tramitaran aquelles devolucions fundades en malalties o causes greus, sempre que estiguin justificades.

 

8. DRET DE DESISTIMENT

Vostè té dret a desistir del present contracte en un termini de 14 dies naturals sense necessitat de justificació.

El termini de desistiment expirarà als 14 dies naturals des del dia de la celebració del contracte.

Per exercir el dret de desistiment, haurà de notificar-nos a CLUB NÀUTIC VILASSAR DE MAR c/Canonge Almera 32, platja,  08340 Vilassar de Mar, correu electrònic: cnvm@cnvilassar.com, la seva decisió de desistir del contracte a través d’una declaració inequívoca (per exemple, una carta enviada per correu postal, fax o correu electrònic). Podrà utilitzar el model de formulari de desistiment que figura a continuació, encara que el seu ús no és obligatori.

 

Model de formulari de desistiment

 

A l’atenció de

 

CLUB NÀUTIC VILASSAR DE MAR

C/ Canonge Almera 32, platja

08340 Vilassar de Mar

cnvm@vilassar.com

 

Per la present li comunico que desisteixo del meu contracte de venda del següent bé:

 

Rebut/Demanat el:

 

Nom del consumidor:

 

Signatura del consumidor

 

Data

 

Per complir el termini de desistiment, n’hi ha prou amb què la comunicació relativa a l’exercici d’aquest dret sigui enviada abans que venci el termini corresponent.

 

Conseqüències del desistiment:

En cas de desistiment per la seva part, li retornarem tots els pagaments fets per vostè, sense demora indeguda i, en tot cas, a molt tardar, als 14 dies naturals a partir de la data en la qual se’ns informi de la seva decisió de desistir del present contracte.

Procedirem a efectuar aquest reemborsament utilitzant el mateix mitjà de pagament emprat per vostè per a la transacció inicial, tret que vostè disposi expressament el contrari; en tot cas, no incorrerà en cap despesa com a conseqüència del reemborsament.

Si el servei objecte del present contracte s’hagués iniciat durant el termini de desistiment, d’acord amb l’article 108.3 de la Llei 1/2007, podrem retenir la part proporcional corresponent al servei prestat i, en cas que el servei s’hagi prestat totalment, d’acord amb l’article 103.a de la citada llei, el dret de desistiment no serà aplicable.

 

9. PERFECCIÓ DEL CONTRACTE I MODIFICACIONS DELS SERVEIS

El present contracte es perfeccionarà amb el pagament del servei o la reserva d’aquest i l’enviament al CLIENT d’un correu electrònic de confirmació amb una descripció de la compra o reserva realitzada.

CLUB NÀUTIC VILASSAR DE MAR es reserva el dret a modificar de qualsevol forma les característiques i condicions dels seus serveis, sempre amb l’objectiu de millorar-los i que suposi un benefici pel CLIENT.

 

10. OBLIGACIONS DE LES PARTS

CLUB NÀUTIC VILASSAR DE MAR es compromet a proporcionar al CLIENT els serveis que hagin estat contractats, aplicant la màxima diligència en la prestació del servei, així com a cuidar del manteniment de les instal·lacions necessàries pel funcionament de la xarxa, disposant per a això d’un equip tècnic i informàtic adequat.

El CLIENT es compromet a utilitzar els serveis que es posen a la seva disposició de bona fe, sense vulnerar les lleis vigents en qualsevol matèria o infringir drets de terceres persones, així com al pagament del servei seleccionat en el temps i forma fixat en les presents condicions de venda.

CLUB NÀUTIC VILASSAR DE MAR no garanteix que la disponibilitat del servei objecte d’aquest contracte sigui contínua i ininterrompuda, per circumstàncies originades per problemes a la xarxa d’Internet, avaries en els dispositius informàtics i altres circumstàncies imprevisibles. De manera que el CLIENT accepta suportar, dins d’uns límits raonables, aquestes circumstàncies. Per la qual cosa, renuncia expressament a reclamar a CLUB NÀUTIC VILASSAR qualsevol responsabilitat contractual o extracontractual per les possibles fallades, errors i ús del servei contractat.

 

11. COMUNICACIONS

Totes les notificacions entre les parts es realitzaran preferentment a través de correu electrònic. El CLIENT és responsable de la confirmació de la recepció de les notificacions i de posar en coneixement de CLUB NÀUTIV VILASSAR DE MAR qualsevol modificació sobre les seves dades, quedant aquesta exonerada de qualsevol responsabilitat derivada per aquesta circumstància. En cas de modificació, el CLIENT haurà de posar-ho en coneixement de CLUB NÀUTIC VILASSAR DE MAR a l’e-mail o telèfons indicats a la nostra pàgina web.

En compliment de l’article 21 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç electrònic, li informem que els nostres enviaments comercials i informacions relatives a la nostra web i als serveis en ella oferts, es realitzaran per mitjà de correu electrònic a l’adreça d’e-mail que ens faciliti, sempre amb caràcter revocable. En tot cas, té l’opció de rebutjar les nostres comunicacions comercials enviant un correu electrònic a l’adreça cnvm@cnvilassar.com, indicant en l’assumpte la paraula BAIXA.

 

12 .COMPROMÍS, ACCEPTACIÓ I VALIDESA DEL CONTRACTE

El CLIENT reconeix haver llegit i acceptat les condicions legals d’ús i la política de privacitat de la pàgina web.

El CLIENT reconeix que ha entès tota la informació respecte als serveis oferts a la nostra pàgina web, així com totes les condicions i estipulacions recollides en el present contracte electrònic, per la qual cosa afirma que són suficients per a l’exclusió de l’error en el consentiment del present contracte i, per tant, les accepta íntegra i expressament.

El CLIENT és plenament conscient que l’acceptació i execució del present contracte tindrà lloc per mitjà del subministrament de les seves dades i la pulsació del botó “Comprar” indicat a la nostra pàgina web, i que es perfeccionarà amb el pagament del servei.

 

13. NORMATIVA APLICABLE

El present contracte té caràcter mercantil i es regirà i interpretarà d’acord amb les lleis espanyoles.

En el cas de no existir fur imperatiu i que es produeixi qualsevol tipus de discrepància o diferència entre les parts en relació amb la interpretació, contingut o execució del Contracte, que no sigui solucionada de mutu acord, les Parts es sotmetran als Jutjats o Tribunals de Mataró.

Així mateix, posem a disposició dels nostres clients el següent enllaç d’accés a la plataforma de resolució de litigis en línia oficial de la Comissió Europea.

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=ES

 

14. DADES PERSONALS

Veure Política de Privacitat.

Atenció: Les presents Condicions Generals de Compra han estat actualitzades amb data 29/5/2019. En qualsevol moment podem procedir a la seva modificació, així com variar la relació dels preus i serveis oferts. Si us plau, comprovi la data d’emissió en cada ocasió que es connecti a la nostra pàgina Web i així tindrà la certesa que no s’ha produït cap modificació que l’afecti.

Informació d’ús de cookies

Les cookies són breus informacions que s’envien i emmagatzemen en el disc dur de l’ordinador de l’usuari a través del seu navegador quan aquest es connecta a una web. Les cookies es poden utilitzar per recavar i emmagatzemar dades de l’usuari mentre estigui connectat per facilitar-li els serveis sol·licitats i que no es solen conservar (Cookies de sessió), o per conservar les dades de l’usuari per altres tipus de serveis futurs i que es poden conservar per temps indefinit (Cookies persistents). Les cookies poden ser pròpies o de tercers.

Existeixen diversos tipus de cookies:

 • Cookies tècniques que faciliten la navegació de l’usuari i la utilització de les diferents opcions o serveis que ofereix la web com identificar la sessió, permetre l’accés a determinades àrees, facilitar comandes, compres, complementació de formularis, inscripcions, seguretat, facilitar funcionalitats (vídeos, xarxes socials…).
 • Cookies de personalització que permeten a l’usuari accedir als serveis segons les seves preferències (idioma, navegador, configuració…).
 • Cookies d’anàlisis que permeten l’anàlisi anònim del comportament dels usuaris de la web i que permeten mesurar l’activitat de l’usuari i elaborar perfils de navegació amb l’objectiu de millorar els llocs web.
 • Cookies publicitàries que permeten la gestió dels espais publicitaris de la web.
 • Cookies de publicitat personalitzada que permeten la gestió dels espais publicitaris de la web basant-se en el comportament i hàbits de navegació de l’usuari. A partir d’aquí, s’obté el seu perfil i permeten personalitzar la publicitat que es mostra al navegador de l’usuari.

 

CLUB NÀUTIC VILASSAR DE MAR utilitza cookies tècniques, de personalització i d’anàlisis, pròpies i de tercers, que capten dades de connexió y/o del dispositiu, així com hàbits de navegació per a finalitats estadístiques.

Per tot això, a l’accedir a la nostra web i en compliment de l’article 22 de la Llei de Serveis de la Societat de la informació, li hem sol·licitat el seu consentiment per al seu ús.

De totes maneres, l’informem que pot activar o desactivar les cookies seguint les instruccions del seu navegador d’Internet:

Chrome: Configuració à Mostrar opcions avançades à Privacitat à Configuració de contingut.

Firefox: Eines à Opcions à Privacitat à Historial à Configuració Personalitzada.

Internet Explorer: Eines à Opcions d’Internet à Privacitat à Configuració.

Safari: Preferències à Seguretat.

Opera: Eines à Preferències à Editar preferències à Cookies.

Edge: Configuració à Veure configuració avançada à Privacitar i serveis à Cookies.

 

Per a més informació, pot consultar a l’apartat d’Ajuda del seu navegador o a les pàgines de suport dels mateixos: